Giới thiệu:

Công ty cổ phần Dược – VTYT Tâm Thành được thành lập với mong muốn ban đầu sẽ cung cấp những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng tại Thanh Hóa và sau đó đến các tỉnh khác trong cả nước thông qua chuỗi cung ứng, kết nối các sản phẩm chất lượng cao về thuốc, VTYT, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, các thiết bị gia dụng thông minh.

Chiến lược hoạt động:

  • Tầm nhìn: đến năm 2031 trở thành doanh nghiệp có tốc độ phát triển nhanh nhất về thị phần và lợi nhuận tại Thanh Hoá. Hướng tới trong mỗi gia đình Việt Nam đều nhận được lợi ích từ sản phẩm của công ty.
  • Sứ mệnh: Kết nối giá trị – cho cuộc sống khoẻ
  • Cam kết với xã hội:

Cam kết đề cao chất lượng, tạo dựng giá trị từ chất lượng sản phẩm. Lan tỏa và kết nối các giá trị cho cuộc sống khỏe mạnh