[adminz_map layout=”2″ mapzoom=”8″ field1=”Tỉnh” field2=”Thành phố” alltext=”Tất cả” markerzoom=”12″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Công ty dược An Khang” address=”312 Lê Hoàn – TP Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.80049348655623, 105.77801408651254″ popup=”true”] [adminz_map-item image=”510″ title=”Nhà thuốc Thanh Tứ” address=”08 khu 2 – TT Hậu Lộc – Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Hậu Lộc” latlong=”19.911927828975877, 105.89050061098989″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Quầy thuốc Anh Tuấn” address=”Chi nhánh dược số 01 Ngọc Lặc” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Ngọc Lặc” latlong=”20.09204823588394, 105.3722769017502″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Nhà Thuốc Yến Anh” address=”210 Trường Thi – TP Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Trường Thi” latlong=”19.81423256602751, 105.78027064439725″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Nhà thuốc Hạnh Hải” address=”197 Nguyễn Trãi – TP Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.803851165790324, 105.76967907354728″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Nhà thuốc Nhất Nhất” address=”Đội 12 Quảng Văn -Quảng Xương – Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Quảng Xương” latlong=”19.803851165790324, 105.76967907354728″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Nhà thuốc Thanh Tùng” address=”Thôn Trung Chính, Phường Hải Hòa – Nghi Sơn” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Nghi Sơn” latlong=”19.803851165790324, 105.76967907354728″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Phòng Khám Tuấn Linh” address=”Tân Trường – TX Nghi Sơn” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Nghi Sơn” latlong=”19.375215400668235, 105.71911684317246″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Nhà thuốc Vinh Hiền” address=”Phường Tào Xuyên – TP Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.848055930945222, 105.79878475917916″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Chợ Vực – Hoằng Ngọc – Hoằng Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Hoằng Hoá” latlong=”19.84468874260744, 105.90819713906096″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Trường Thi – TP Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.817105514727434, 105.77822774554473″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Thị trấn Quảng Xương” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Quảng Xương” latlong=”19.732421342912605, 105.78298690717178″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Cổng BV đa khoa Ngọc Lặc” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Ngọc Lặc” latlong=”20.090248889970297, 105.3708427154062″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Chợ Nam Thành – TPTH” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.79071471530137, 105.77748190144308″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Số 2A Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội” address_opt_1=”Hà Nội” address_opt_2=”Hai Bà Trưng” latlong=”21.015003516037797, 105.8469426732466″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”P.Hải Yến – TX Nghi Sơn – Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Nghi Sơn” latlong=”19.353227035118255, 105.77632371045786″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”258 TK12, TT Vạn Hà – Thiệu Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Vạn Hà” latlong=”19.88962465721364, 105.68134438033768″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Phú Thứ – Phú Sơn – TP Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.81574759403566, 105.76112768307215″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Tiểu khu 6, Hải Hòa -TX Nghi Sơn – Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Nghi Sơn” latlong=”20.01787105027626, 105.84642768079125″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Hậu Lộc- Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Hậu Lộc” latlong=”19.946447528230458, 105.8672812618242″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”412 Lê Hoàn – TP Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.798771977891928, 105.77679142903222″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”TT Bến Sung – Như Thanh – Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Như Thanh” latlong=”19.640939230237734, 105.59050083442447″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Định Hưng – Yên Định” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Yên Định” latlong=”19.983926087153716, 105.67149803696361″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”148 Lê Hoàn- Thọ Xuân – Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Thọ Xuân” latlong=”19.934179933918752, 105.5186536145671″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Triệu Sơn – Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Triệu Sơn” latlong=”19.818426074085764, 105.53696896985929″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Khối 6 TT Rừng Thông – TP Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”TT Rừng Thông” latlong=”19.821498622532246, 105.7322502421702″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”TT Kiểu – Yên Định” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Yên Định” latlong=”20.021752132007784, 105.58763624096598″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”681 Lam Sơn, TT Nông Cống – Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Nông Cống” latlong=”19.624160887084752, 105.65114023142543″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”234 Trần Phú – TP Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Trần Phú” latlong=”19.80529269280386, 105.77626037285708″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Nga Sơn” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Nga Sơn” latlong=”20.005239454847185, 105.97164280403969″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”154 Trần Phú, P. Lam Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Bỉm Sơn” latlong=”20.07882135425556, 105.87186564670918″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Thị Xã Bỉm Sơn” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Bỉm Sơn” latlong=”20.081682568488812, 105.88027129883173″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”38 Đông Tác” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Đông Tác” latlong=”19.82561399612264, 105.77781045497441″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”102 Khu 4 -TT Hà Trung – Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Hà Trung” latlong=”20.069412946617735, 105.80378267410235″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”2A Hải Thượng Lãn Ông” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.782825234164935, 105.77601122989009″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Ngã 3 Cống Trúc – Quảng Xương – TH” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Quảng Xương” latlong=”19.690044507222712, 105.78716140282906″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Đông Sơn – Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Đông Sơn” latlong=”19.790748665589046, 105.7140731536961″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Cầu Quan – Nông Cống” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Nông Cống” latlong=”19.70433198151922, 105.68646133516208″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”02A Nguyễn Mộng Tuân” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Đông Sơn” latlong=”19.81918383390331, 105.78607330271304″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”250 Bà Triệu, P. Đông Thọ, TP Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.833537174423434, 105.77205134595249″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”600 Quang Trung -Phường Đông Vệ – TP Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.78351765629547, 105.77613817248992″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”414 Quang Trung – Đông Vệ – TP Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.788338407618358, 105.77689583060545″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”2B Tạ Quang Bửu – Phường Nam Ngạn” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.820733251743142, 105.78531396003554″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Lô 04 L2 MB5226 – Phường Quảng Thắng – TP Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.783957569286603, 105.7653663454823″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”240B Hải Thượng Lãn Ông” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.77748623349007, 105.77149397229743″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Đường Hải Thượng Lãn Ông” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.776377029069696, 105.77072765701571″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”02 Đội Cung – TP Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.820818958907882, 105.77481844440132″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”224 Tống Duy Tân – TP Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.804576865044147, 105.77796394467067″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”151 Trường Thi, P. Trường Thi” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.81549786306791, 105.78235359092275″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”83 Quang Trung- Phường Đông Vệ – TP Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.796298494829948, 105.77689194624695″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Lê Hoàn- TP Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.806532303843003, 105.77925069048781″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Phường Hải Hòa- TX Nghi Sơn” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Nghi Sơn” latlong=”19.434101914979422, 105.7757037924223″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Xóm 4 – Xã Nga Yên – Nga Sơn” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Nga Sơn” latlong=”20.01168755678999, 105.97978041154484″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Cầu Quan – Nông Cống” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Nông Cống” latlong=”19.703452034021005, 105.6860636750053″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Số 75 Đại Lộ Lê Lợi- TP Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.809396553093194, 105.76339067369234″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”72 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.80393214832262, 105.77534456061072″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Đông Khê – Đông Sơn” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Đông Sơn” latlong=”19.832092947580993, 105.68255406314482″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”246 Hải Thượng Lãn Ông – TP Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.777381413751247, 105.77138344412278″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Lê Phụng Hiểu – TP Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.80219239071584, 105.77841065996893″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Hoằng Trạch – Hoằng Hóa – Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Hoằng Hoá” latlong=”19.796848443374635, 105.85228455576411″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”BV Đa khoa Cẩm Thủy” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Cẩm Thuỷ” latlong=”20.204951545412776, 105.46554846037421″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”107 Tiểu Khu Vinh Sơn – TT Bút Sơn – Hoằng Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Hoằng Hoá” latlong=”19.862672121114244, 105.85375565231618″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Chợ Quang – Hoằng Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Hoằng Hoá” latlong=”19.816061648749365, 105.84192105957126″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”140 Tiểu khu Đức Sơn – TT Bút Sơn – Hoằng Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Hoằng Hoá” latlong=”19.859181380912297, 105.85525634569838″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Quảng Tâm – TP Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.75867084954661, 105.83934006439553″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Bãi Trành – Như Xuân” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Như Xuân” latlong=”19.46731668111282, 105.41154318591185″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Ngọc Lặc – Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Ngọc Lặc” latlong=”20.09183242258214, 105.3729858949185″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”TT Vạn Hà – Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Thọ Xuân” latlong=”19.891397892399116, 105.68493600952046″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”TT Quán Lào – Yên Định” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Yên Định” latlong=”19.97070665719764, 105.6491446165175″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Chợ Phủ, Xã Văn Lộc – Hậu Lộc” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Hậu Lộc” latlong=”19.90707319984513, 105.86193153206347″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”99 Đường Bà Triệu – TT Nông Cống – Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Nông Cống” latlong=”19.639113854242847, 105.65794267325037″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Ngã Tư TT Hậu Lộc- Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Hậu Lộc” latlong=”19.922871651663844, 105.89519765337621″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”5 Khu 3 TT Hà Trung – Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Hà Trung” latlong=”19.999099130260184, 105.84482461477167″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Kiot 5 Chợ Lèn – Hà Trung – Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Hà Trung” latlong=”19.982612532640548, 105.83810634669871″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”48 Phố Thiều, Dân Lý, Triệu Sơn” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Triệu Sơn” latlong=”19.82111679421239, 105.64250182312945″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”Số nhà 9, Khu phố 1, TT Yên Cát” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Yên Định” latlong=”19.66602101458737, 105.43536295054861″ popup=”0″] [adminz_map-item image=”510″ title=”542 – Nguyễn Trãi – TP Thanh Hóa” address_opt_1=”Thanh Hoá” address_opt_2=”Tp Thanh Hoá” latlong=”19.810724642650648, 105.76092022933265″ popup=”0″] [/adminz_map]

Đăng ký phân phối sản phẩm

Bạn cần nguồn cung cấp dược phẩm, vật tư y tế ổn định. Hãy đăng ký trở thành đại lý với Tâm Thành Pharma ngay.


    *  Thông tin liên hệ của bạn được giữ bí mật